Menu

E pifshi për shnet.

scroll

0.5/1.5L UJË BURIMI
FAMILJARE

I mbushur direkt në burimin e Drelajt në lartësi mbidetare prej 1000 metrash, uji Rugove është uji i vetëm i prodhuar në Kosovë i cili nuk është i mbushur në bunar apo rezervat uji, gjë që e bën këtë ujë të ketë kualitet dhe pastërti tejet të lartë.


1L UJË BURIMI
FAMILJARE

I mbushur direkt në burimin e Drelajt në lartësi mbidetare prej 1000 metrash, uji Rugove është uji i vetëm i prodhuar në Kosovë i cili nuk është i mbushur në bunar apo rezervat uji, gjë që e bën këtë ujë të ketë kualitet dhe pastërti tejet të lartë.


0.25/0.75L UJË BURIMI
QELQ

I mbushur direkt në burimin e Drelajt në lartësi mbidetare prej 1000 metrash, uji Rugove është uji i vetëm i prodhuar në Kosovë i cili nuk është i mbushur në bunar apo rezervat uji, gjë që e bën këtë ujë të ketë kualitet dhe pastërti tejet të lartë.


6L UJË BURIMI
BIDON

I mbushur direkt në burimin e Drelajt në lartësi mbidetare prej 1000 metrash, uji Rugove është uji i vetëm i prodhuar në Kosovë i cili nuk është i mbushur në bunar apo rezervat uji, gjë që e bën këtë ujë të ketë kualitet dhe pastërti tejet të lartë.


10L UJË BURIMI BIDON

I mbushur direkt në burimin e Drelajt në lartësi mbidetare prej 1000 metrash, uji Rugove është uji i vetëm i prodhuar në Kosovë i cili nuk është i mbushur në bunar apo rezervat uji, gjë që e bën këtë ujë të ketë kualitet dhe pastërti tejet të lartë.


10L APARAT
UJË BURIMI BIDON

I mbushur direkt në burimin e Drelajt në lartësi mbidetare prej 1000 metrash, uji Rugove është uji i vetëm i prodhuar në Kosovë i cili nuk është i mbushur në bunar apo rezervat uji, gjë që e bën këtë ujë të ketë kualitet dhe pastërti tejet të lartë.